Mají adaptační kurzy ještě nějaký smysl?

Adaptační kurzy se stávají už pravidelnou součástí práce s třídními kolektivy. Školy si čím dále více uvědomují důležitost vytvoření silného kolektivu, který dokáže táhnout za jeden provaz. Pracovníci Edu partners, kteří se přípravě a realizaci těchto aktivit věnují, mají bohaté dlouholeté zkušenosti.

Ukázka z adaptačního kurzu žáků šestých tříd základní školy Heleny Salichové Ostrava.

Tým, který je složen s multioborového týmu profesionálů, dokáže pružně reagovat na různorodost skupin. Přípravu zajištuje psycholog, speciální pedagog (etoped) a pedagogové s praxí. Cílem aktivit není pouze vytvoření adrenalinového zážitku pro žáky, ale promyšlenou metodologií směřovat k vytýčeným cílům, které byly vydefinovány před plánováním adaptačního kurzu s pedagogy školy. Jako přidanou hodnotu nabízíme možnosti využití diagnostického sociometrického nástroje.

eddie PLÁNOVÁNÍ

Plánování aktivit adaptačního programu probíhá vždy na základě konzultace s třídním učitelem, metodikem prevence případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Program je následně sestaven dle požadavků a podmínek zadavatele. Cílem realizovaných aktivit je jasně směřovat skupinu k lepší vzájemné spolupráci a nastavení pravidel, které se dále přenáší do prostředí školy.

adaptacni_kurz_1

eddie MĚŘITELNÉ VÝSTUPY

V rámci měřitelných vstupů adaptačních programů nabízíme možnost pre a post diagnostiky třídních kolektivů sociometrickým testem SORAD. Při podezření na šikanu ve třídě nabízíme diagnostiku B3, B4, kterou realizují proškolení speciální pedagogové nebo psychologové.

eddie MÍSTO REALIZACE

adaptacni_kurz_3

Pro adaptační kuzy jsou zvlášť vytypované lokality v Beskydech poblíž:

  • Ostravice
  • Grůně
  • Bílé
  • Velkých Karlovic
  • a déle Hradce nad Moravicí
  • a Kružberku

Místa jsou charakteristická terénní rozmanitostí, lesem, vodní plochou, ohništěm a částečnou samotou.

eddie DOPRAVA

Samozřejmostí zajištění kurzů je zajištění dopravy komfortními autobusy a dozor. Variantním řešením je naplánování a zajištění cesty do cílového místa vlakem.

adaptacni_kurz_4

eddie BEZPEČNOST

Program je sestaven dle požadavků zadavatele, zohledňuje individuální potřeby žáků ve skupině. Před samotnou realizací aktivit jsou žáci a pedagogičtí pracovníci vždy poučeni pravidlech bezpečnosti a jejich dodržování. Jednotlivé činnosti probíhají pod vedením a odborným dozorem zkušených lektorů. Jednou z aktivit adaptačního programu mohou být nízké lanové aktivity. I zde je kladen velký důraz na bezpečnost žáků. Je použito kvalitní vybavení a ochranné pomůcky. V rámci adaptačních programů nerealizujeme adrenalinové aktivity jako je například horolezectví, sjíždění řek apod..

adaptacni_kurz_9