Firmám rádi individuálně vyjdeme vstříc v potřebách proškolení zaměstnanců.

Pro firmy zajišťujeme proškolení zaměstnanců jak v oblasti rekvalifikačních kurzů, tak kurzů které připravujeme přímo na míru.

Chápeme priority firem a vždy se snažíme najít vhodný kompromis v nastavení časového harmonogramu školení.

Školení může probíhat ve výukových učebnách Edu partneres, ovšem častěji realizujeme výuku přímo v prostorách Vaší firmy.

Máme zkušenosti se školením s vazbou na projekty EU. Plně chápeme potřebu veškeré administrace.

Realizované školení ve firmách

Mediatel spol. s.r.o.
Data Servis – informace s.r.o.
Amalthea, o.s.
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.
Ergon – chráněná dílna