Něco málo o HTML a CSS


HTML5 a CSS3

Prakticky všechny WWW stránky jsou postaveny na jazyce HyperText Markup Language (HTML), nebo alespoň z části mají v sobě trochu HTML kódu.  Jedná se o značkovací jazyk, který tvoří logickou strukturu www stránky. Jazyk HTML je složen ze značek, kterým se říká tagy. HTML jazyk se řídí standardy, které podporují všechny prohlížeče.  Jednotlivé tagy tedy tvoří zdrojový kód stránky.  Zdrojový kód HTML, nelze samostatně stylovat. Pomocí HTML jazyka rozdělíte stránku na části jako záhlaví, tělo dokumentu, menu, zápatí a další.  Tak jak stránka bude vypadat, definujete pomocí kaskádových stylů CSS (Cascading Style Sheet).

 Historie

WWW stránky jsou spojeny se jménem Tim Berners-Lee, který v 90. letech 20. století navrhl domovské WWW stránky (Wold Wilde Web), které mezi sebou dokázal propojit pomocí hypertextových odkazů. Rovněž vynalezl první internetový prohlížeč.  Založil společenství W3C (World Wide Web Consorcium), které vydává specifikaci parametrů jazyka HTML a CSS. Je zajímavé, že specifikaci HTML5 vyvíjí skupina WHATWG. Výsledky této skupiny W3C zapracovává do svých finálních standardů.  Vývoj těchto dvou skupin lze sledovat na adrese www.w3org a www.whatwg.org.

HTML jazyk se stále vyvíjí, nejnovější verzí je HTML5. Změna je především v nových elementech, které jsou určeny pro popis obsahu nebo podporu přehrávání zvukových souboru.

Zlomový rok pro vzhled stránek byl rok 1996, kdy společnost Microsoft zavedla podporu standardů stylů W3C do svého prohlížeče IE3 (Internet Explorer).  CSS level 1 definoval vzhled písma, zarovnání písma a okraje většině elementů stránky.  Netscape prohlížeč, který vznikl, o rok dříve než IE se standardům, chtěl také rychle přizpůsobit. Mezi Netscape a IE vznikla soutěživost, která vedla k tomu, že do svých prohlížečů zaváděla nové a budoucí doporučení W3C ještě před finálním vydáním společnosti W3C. Tento přístup obou společností vedl ke zmatení www vývojářů, kteří nebyli schopni udělat stejné zobrazení webu pro všechny prohlížeče. Proto se obvykle objevovalo na www stránkách upozornění typu „Tyto stránky byly navrženy pro prohlížeč Internet Explorer. Prosím změňte si svůj prohlížeč.“.

V roce 2015 existuje přibližně 10 000 různých verzí prohlížečů, proto je třeba vědět, že i když je jazyk HTML5 a  CSS3 v mnoha věcech lepší než předchozí verze, koncový uživatel, může stránky vidět jinak než vy.  Naprostá většina uživatelů internetu 99% používá IE od společnosti Microsoft, Firefox od společnosti Mozzila, Safari od společnosti Apple, Opera od společnosti Opera a Chrome od společnosti Google. Obvykle nejvíce rozdílů uvidíte mezi IE a ostatními.

HTML XML XHTML DHTML HTML5

S vývojem jazyka HTML rostla potřeba přidávat nové funkce, propojovat kód s databází, přidávat dynamické prvky.

XML je zkratka Extensible Markup Lenguage. Jazyk je hodně podobný HTML.  XML vytváří webovou stránku, která funguje jako databáze, lze ji prohledávat a zpracovávat což u samotného kódu HTML nešlo.  Spojením XML a HTML došlo k vytvoření XHTML.  Rozdíl mezi HTML a XHTML jsou následující. XHTML musí být syntaxe korektní správně  vnořené slovo

. Všechny značky musí být zapsány malými písmeny. Všechny značky musí být ukončeny. V prázdných značkách se používá lomítko </  br>. Nevnořují se odkazy do sebe. Atributy se vkládají do uvozovek.

Další v pořadí se začal objevovat DHTML, dynamické HTML jedna se o kombinaci HTML, JavaScriptu a DOM (Document Object Model).  V roce 2015 jsou již všechny nové prohlížeče přizpůsobeny standardům HTML5.  HTML5 je kombinace HTML kódu, CSS a JavaScriptu.  JavaScript vnáší do www stránky různé interaktivní prvky. Díky JavaScriptu lze nastavit časování slideru s fotkami, nastavit tlačítka, tvořit interaktivní galerie a mnoho dalšího. Pro potřeby SOM není důležitá precizní znalost všech jazyků. Cílem je především orientace ve zdrojovém kódu stránky do úrovně přepracování již vytvořené www šablony.