Optimalizujeme web a vychytáváme mouchy – hodnocení použitelnosti webu

Jednou z možností uživatelské použitelnosti je Heuristický přístup. Heuristické řešení je založené na odhadu, zdravém rozumu.

Při této metodě se díváme na několik faktoru, které mohou obtěžovat uživatele webu.

 • Přílišná nesrozumitelnost: 

Jestli web obsahuje velké množství slitého textu, je třeba zestručnění nebo přidání odrážek.

 • Problémy s kompatibilitou prohlížečů:

Každý prohlížeč, může zobrazovat web jinak. I když je třeba brát toto hledisko v potaz, nehoňte se na za každou cenu za grafikou webu. Jeden pixel sem jeden pixel tam. Obvykle má každý uživatel nainstalovaný jeden prohlížeč. Ovšem je třeba kontrolovat, aby nedocházelo ke špatné přehlednosti.

 • Nejasná výzva k činnosti:

     Kontrolujte, jestli uživatel ví, co má na vašem webu udělat. Web by měl mít jasný cíl, opsat si telefon, zaregistrovat se, objednat si službu. Jestli uživatel nepochopí co má udělat je to velmi špatně.

 • Oborová terminologie:

     Pro koho je web určen? Určitě nebudete používat stejné vyjadřování pro automechaniky a lékaře.

 • Nepřehledná navigace:

Je velmi nepříjemné, když už zavítá uživatel na stránky a je ztracen, nechápe, kde má kliknout nebo kde je vůbec menu. Při nekonvenčním rozvržení je třeba myslet na to, že uživatel je především v první řadě. Myslete na to pro koho ten web je tvořen.  Nejste to vy, abyste se kochali, pro vás užasnou grafikou, ale vaši zákazníci. Problémy obvykle vznikají při nekonvenčním rozvržení grafiky.

 • Pomalé načítání:

Velké obrázky nejsou ideální. Pokuste se najít vhodný poměr mezi kvalitou a datovou velikostí obrázků.

 • Příliš dlouhé formuláře:

Každého otravuje vyplňovat více, než musí. Když už máte mnoho polí ve formuláři, vysvětlete návštěvníkům webu, proč by se měli vyplněním všech polí zabývat.

Zpětná vazba od nespokojeného uživatele je pro vás cenným zdrojem kvalitativních dat. Nechte si vaše návštěvníky postěžovat. Vytvořte jim prostor pro zpětnou vazbu.

Konkurence nikdy nespí. Porovnejte svůj web s konkurencí.

 • Obsahují weby slogan nebo informace o svém postavení na trhu?
 • Jaké jsou tři největší benefity nebo funkce, jimž prezentují svou nabídku?
 • Jak silný je důraz podporující jejich tvrzení?
 • Jaká je jejich cenová struktura v porovnání s vaším webem?
 • Jaká je struktura jejich webu v porovnání s vaším webem
 • Kde nabízí nejpodrobnější informace?

Leave Comment