Něco málo o HTML a CSS

HTML5 a CSS3 Prakticky všechny WWW stránky jsou postaveny na jazyce HyperText Markup Language (HTML), nebo alespoň z části mají v sobě […]

Read More