Něco málo o HTML a CSS


HTML5 a CSS3

Prakticky všechny WWW stránky jsou postaveny na jazyce HyperText Markup Language (HTML), nebo alespoň z části mají v sobě trochu HTML kódu.  Jedná se o značkovací jazyk, který tvoří logickou strukturu www stránky. Jazyk HTML je složen ze značek, kterým se říká tagy. HTML jazyk se řídí standardy, které podporují všechny prohlížeče.  Jednotlivé tagy tedy tvoří zdrojový kód stránky.  Zdrojový kód HTML, nelze samostatně stylovat. Pomocí HTML jazyka rozdělíte stránku na části jako záhlaví, tělo dokumentu, menu, zápatí a další.  Tak jak stránka bude vypadat, definujete pomocí kaskádových stylů CSS (Cascading Style Sheet).
Číst více…