Jste firma, která hledá nebo potřebuje proškolit zaměstnance?

V naší IT „tělocvičně“ připravujeme pracovníky přímo na míru firmám na základě individuálních požadavků.

Školíme Front-End www developery, www obchodníky, prodejce on-line marketingu.

  • HTML5 a CSS3                 úroveň EXPERT
  • JavaScript                          úroveň EXPERT
  • On-line marketing            úroveň EXPERT

Firmy, které hledají zaměstnance, nabídneme nejvhodnější kandidáty z řad absolventů rekvalifikačních kurzů. Již v průběhu školení můžeme připravovat pro Vás ty nejvhodnější odborníky, které potřebujete do Vašeho týmu.

V současné době existují různé možnosti financování přípravy budoucích zaměstnanců. Náhradní plnění, projekty EU atd.

Are you a company that seeks or needs to train employees?

In our IT „gym“ we prepare workers directly tailored to companies based on individual requirements.

We train Front-End Web developers, Web merchants, vendor on-line marketing.

  • HTML5 a CSS3                 level EXPERT
  • JavaScript                          level EXPERT
  • On-line marketing            level EXPERT

Companies looking for staff, we can provide the most suitable candidates from among the graduates of the courses. Already during training can prepare for you the best experts that you need for your team.

Currently, there are various possibilities for financing the training of future employees. Indemnification, EU projects etc.