Určení kurzu

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech či lyžařských kurzech.

Témata

  1. Základy stavby a funkce lidského těla
  2. První pomoc – teoretická část
  3. První pomoc – praktická část
  4. Péče o nemocné
  5. Základy zdravotnické dokumentace
  6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  7. Hygiena a epidemiologie
  8. Základy záchrany tonoucích

O kurzu

Dle zákona je pořadatel povinen zajistit základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny osobou způsobilou (zdravotníkem).

Za způsobilou se považuje fyzická osoba která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci.

Kromně základního proškolení dle příslušné vyhlášky budou na kurzu představeny nejčastější krizové situace s jejich praktickým řešením. Součástí kurzu bude nácvik resuscitace na figuríně dítěte a dospělého člověka.

lucie-horinkova-kurz-zza
Celým kurzem provází aktivní profesionálka, která se podělí o své zkušenosti jak z poskytování první pomoci v rámci profese záchranářky, tak z pozice operátorky tísňové linky 112.

Termíny konání

Září

a  07.9.2016   Ostrava / od 14:30
a  15.9.2016   Ostrava / od 14:30
a  20.9.2016   Ostrava / od 14:30
a  23.9.2016   Ostrava / od 14:30
a  30.9.2016   Ostrava / od 14:30

Říjen

a  04.10.2016   Ostrava / od 14:30
a  13.10.2016   Ostrava / od 14:30
a  20.10.2016   Ostrava / od 14:30
a  24.10.2016   Ostrava / od 14:30
a  28.10.2016   Ostrava / od 14:30

Listopad

Termíny budou během měsíce září upřesněny.

Prosinec

Termíny budou během měsíce září upřesněny.

Cena

2500 Kč  

(kurz je osvobozen od DPH)

Platbu je možné provést bezhotovostně na níže uvedený účet nebo na místě v první den konání. V případě bezhotovostní platby prosíme o označení instituce, jenž platbu provádí. 

Výstup kurzu

  • Certifikát o úspěšném absolvování kurzu
  • Průkaz zdravotníka s platností na 4 roky

Průkaz zdravotníka s platností na 4 roky

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Přihlašovací formulář

Vybrat termín kurzu:

Kontaktní osoba:
Další účastníci kurzu:

Místo konání:

Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání a.s., Michálkovická 1859/226, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00

Platí pro kurzy konané dle rozpisu v Ostravě. Místo konání kurzů, jenž jsou mimo Ostravu bude vždy upřesněno v konkrétním letáku.

Doba trvání:

Kurz: 40 hodin

Kurz je ukončen zkouškou stávající z písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky.

Akreditace:

MSMT- 33593/2013-1-677

Lektoři

MUDr. Jan Zagroba

MUDr. Jan Zagroba

Lektorka kurzu zdravotník zotavovacích akcí

Bc. Lucie Míčková

Lektor kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

Bc. Lucie Hořínková

Fotografie z kurzu

Bližší informace

telefon-ikona  Tel: + 420 606 663 826
telefon-ikona  Tel: + 420 605 255 209

email-ikona  Email: info@edu-partners.cz